Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Memenin Paget hastalığı meme ucunun derisini ve areolayı (meme başı çevresindeki koyu halka) tutan nadir görülen bir meme kanseri türüdür. Paget hastalığı genellikle sadece bir memeyi etkiler. Vakaların %80-90'ında genellikle duktal karsinoma in situ (DCIS) veya infiltratif duktal karsinom (invaziv meme kanseri) ile birlikte bulunur .

Memenin Paget hastalığının belirti ve semptomları

Meme başı ve areola derisi genellikle kabuklu, pullu ve kırmızı görünür. Meme ucundan kan veya sarı sıvı gelebilir. Bazen meme başı düz veya ters görünebilir. Ayrıca yanabilir veya kaşınabilir. Doktorunuz bunu önce egzema olarak tedavi etmeye çalışabilir ve düzelmezse biyopsi önerebilir.

Memenin Paget hastalığı nasıl teşhis edilir?

Memede Paget hastalığı olan çoğu insanda aynı memede tümörler de vardır. Diğer meme değişikliklerini kontrol etmek için aşağıdaki görüntüleme testlerinden biri veya daha fazlası yapılabilir:

Memenin Paget hastalığı, biyopsi , meme dokusunun küçük bir parçasının alınması ve laboratuvarda bakılması ile teşhis edilir. Bazı durumlarda meme ucunun tamamı alınabilir. Sadece bir biyopsi kanser olduğunu kesin olarak söyleyebilir.

Memenin Paget hastalığının tedavisi

Paget hastalığı, tüm memenin çıkarılması ( mastektomi ) veya meme koruyucu cerrahi (BCS) ve ardından tüm meme radyasyon tedavisi ile tedavi edilebilir . MKC yapılırsa tüm meme başı ve areola bölgesinin de çıkarılması gerekir. İnvaziv kanser bulunursa, koltuk altındaki lenf bezleri kanser açısından kontrol edilir.

Meme dokusunda yumru hissedilmiyorsa ve biyopsi sonuçlarınız kanserin yayılmadığını gösteriyorsa, prognoz mükemmeldir.

Kanser yayıldıysa (invaziv ise), görünüm o kadar iyi değildir ve kanser diğer herhangi bir invaziv duktal karsinom gibi evrelendirilecek ve tedavi edilecektir