Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Dijital radyografi cihazımız ile tüm radyografik incelemeleri daha az radyasyon dozu ile yapabiliyoruz. Teknik hataya bağlı çekim tekrarlarını en aza indirdiğimiz için hastalarımız gereksiz yere radyasyon almamış oluyorlar.