Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Meme Kanserinin Erken Teşhisi İçin Öneriler

Meme kanserini erken teşhis etmek ve en modern kanser tedavisini almak meme kanserinden ölümleri önlemek için en önemli stratejilerdir. Küçükken ve yayılmamışken erken saptanan meme kanserinin başarılı bir şekilde tedavi edilmesi daha kolaydır. Meme kanserini erken teşhis etmenin en güvenilir yolu düzenli tarama testleri yaptırmaktır. 

Tarama testleri nelerdir?

Meme kanseri için tarama testlerinin amacı, onu semptomlara neden olmadan (hissedilebilen bir yumru gibi) bulmaktır. Tarama, herhangi bir semptomu olmayan kişilerde bir hastalığı bulmak için kullanılan testler ve muayeneleri ifade eder. Erken teşhis , semptomların başlamasını beklediğinizden daha erken bir hastalığı bulmak ve teşhis etmek anlamına gelir.

Tarama muayeneleri sırasında bulunan meme kanserlerinin daha küçük olma ve hala meme ile sınırlı olma olasılığı daha yüksektir. Meme kanserinin boyutu ve ne kadar yayıldığı, bu hastalığı olan bir kadının prognozunu (hastalığın gidişatını) tahmin etmede en önemli faktörlerden bazılarıdır.

Ortalama meme kanseri riski taşıyan kadınlar için tarama önerileri

Bu yönergeler, meme kanseri için ortalama risk altındaki kadınlar içindir. Kişisel bir meme kanseri öyküsü, güçlü bir aile meme kanseri öyküsü veya meme kanseri riskini artırdığı bilinen bir genetik mutasyonu (örneğin BRCA geni) ve 30 yaşından önce göğüs radyasyon tedavisi görmüş olmak kişiyi yüksek riskli gruba taşır.

40 ve 55 arasında kadınlara  her yıl mamografi ile tarama yapılmalıdır.

55 yaş ve üstü kadınlar iki yılda bir mamografiye geçebilir veya yıllık mamogramlara devam etmeyi seçebilirler. Bir kadının sağlığı iyi olduğu ve en az 10 yıl daha yaşaması beklendiği sürece taramaya devam edilmelidir.

Tüm kadınlar meme kanseri taraması için mamografi çektirirken ne beklemeleri gerektiğini, testin ne yapıp ne yapamayacağını anlamalıdır.

 

Mamogramlar

Mamogramlar , memenin düşük dozlu röntgenleridir. Düzenli mamogramlar, tedavinin en başarılı olduğu erken bir aşamada meme kanserini bulmanıza yardımcı olabilir. Bir mamogram, genellikle fiziksel semptomlar gelişmeden yıllar önce kanser olabilecek meme değişikliklerini bulabilir. On yıllarca süren araştırmaların sonuçları, düzenli mamogramları olan kadınların erken meme kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu, memeyi çıkarmak için cerrahi (mastektomi) ve kemoterapi gibi agresif tedaviye daha az ihtiyaç duyduklarını ve iyileşme olasılığının daha yüksek olduğunu açıkça göstermektedir.

Mamogramlar mükemmel görüntüleme yöntemleri değildir ve bazen bir kadının mamogramda bulunan bir şeyin kanser olup olmadığını öğrenmek için daha fazla teste ihtiyacı olabilir. 

Son yıllarda, dijital meme tomosentezi (genellikle üç boyutlu [3D] mamografi olarak bilinir) adı verilen daha yeni bir mamogram türü, tüm meme görüntüleme merkezlerinde mevcut olmasa da çok daha yaygın hale gelmiştir.

Birçok çalışma, 3D mamografinin, takip testi için hastayı geri çağrılma oranını azalttığını bulmuştur. Ayrıca daha fazla meme kanseri tespit ettiği, daha yoğun göğüsleri olan kadınlarda tanıya daha fazla yardımcı olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. 3D mamogramların genellikle 2D mamogramlardan daha pahalıya mal olduğu ve bu ek maliyetin genel sağlık sigortası tarafından karşılanmayabileceği unutulmamalıdır.

Klinik meme muayenesi ve kendi kendine meme muayenesi

Araştırmalar, bir sağlık uzmanı tarafından (klinik meme muayeneleri) veya kadınların kendileri tarafından (kendi kendine meme muayeneleri) yapılan düzenli fiziksel meme muayenelerinin net bir faydasını göstermemiştir. Kadınlar ayrıca tarama mamogramları çektirdiğinde, kendi kendine muayenenin veya klinik meme muayenesini meme kanserini erken tespit etmeye yardımcı olduğuna dair çok az kanıt vardır. Çoğu zaman meme kanseri semptomlar nedeniyle (bir yumru gibi) tespit edildiğinde, bir kadın bu semptomunu banyo yapmak veya giyinmek gibi olağan aktiviteler sırasında farkeder. Kadınlar, göğüslerinin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğini bilmeli ve herhangi bir değişikliği hemen bir sağlık kuruluşuna bildirmelidir.

 

Yüksek risk altındaki kadınlar için tarama önerileri

Bu gruptaki kadınlar tipik 30 yaşından başlayarak her yıl ve bir mamogram çektirmelidir:

  • Esas olarak aile geçmişine dayanan risk değerlendirme araçlarına göre, yaşam boyu meme kanseri riskinin yaklaşık %20 ila %25 veya daha fazla olması
  • Bilinen bir BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonuna  sahip olmak (genetik test yaptırmış olmanıza bağlı olarak)
  • BRCA1 veya BRCA2  gen mutasyonuna sahip birinci derece bir akrabanız (ebeveyn, erkek kardeş, kız kardeş veya çocuk)  varsa ve kendileri genetik test yaptırmamışsa
  • 10 ila 30 yaşları arasındayken göğsüne radyasyon tedavisi görenler
  • Li-Fraumeni sendromu, Cowden sendromu veya Bannayan-Riley-Ruvalcaba sendromu  veya bu sendromlardan birine sahip birinci derece akraba varlığı

Yaşam boyu meme kanseri riski 'in altında olan kadınlar için MRG taraması yapılmasını önerilmemektedir.

Aşağıdakiler gibi belirli faktörlere bağlı olarak daha yüksek yaşam boyu riske sahip kadınlar için yıllık MRG taraması için veya aleyhinde bir öneride bulunmak için yeterli kanıt yok:

MRG kullanılıyorsa, bir tarama mamogramı yerine değil, ona ek olarak yapılmalıdır. Bunun nedeni, bir MRG'nin bir mamogramdan daha fazla kanseri tespit etmesine rağmen, bir mamogramın tespit edebileceği bazı kanserleri yine de gözden kaçırabilmesidir.

Yüksek risk altındaki kadınların çoğu, 30 yaşında MRG ve mamogram ile taramaya başlamalı ve sağlıklı oldukları sürece devam etmelidir. 

Meme kanseri riskini değerlendirmek için kullanılan araçlar

Sağlık profesyonellerinin bir kadının meme kanseri riskini tahmin etmesine yardımcı olacak çeşitli risk değerlendirme araçları mevcuttur. Bu araçlar, farklı risk faktörleri ve farklı veri setleri kombinasyonlarına dayalı olarak meme kanseri riskine ilişkin kesin tahminler yerine yaklaşık tahminler verir.

Farklı araçlar riski tahmin etmek için farklı faktörler kullandığından, aynı kadın için farklı risk tahminleri verebilirler. İki model, aynı kişi için kolaylıkla farklı tahminler verebilir.

 

Referanslar

Oeffinger KC, Fontham ET, Etzioni R, et al. Ortalama risk altındaki kadınlar için meme kanseri taraması: Amerikan Kanser Derneği'nden 2015 kılavuz güncellemesi. JAMA . 2015;314(15):1599-1614.

Saslow D, Boetes C, Burke W, et al. Mamografiye ek olarak MRI ile meme taraması için Amerikan Kanser Derneği kılavuzları. CA Kanser J Kliniği . 2007 Mart-Nisan;57(2):75-89.