Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri memede başlayan bir kanser türüdür. Kanser, hücreler kontrolden çıkmaya başladığında başlar. Neredeyse tamamen kadınlarda görülür, ancak erkekler de meme kanserine yakalanabilir.Memede ele gelen çoğu kitlenin iyi huylu olduğunu ve kanser (malign) olmadığını bilmek önemlidir. Kanserli olmayan meme tümörleri anormal büyümelerdir, ancak memenin dışına yayılmazlar. Hayatı tehdit edici değillerdir, ancak bazı iyi huylu meme kitleleri bir kadının meme kanserine yakalanma riskini artırabilir. Herhangi bir meme kitlesi veya değişikliği, iyi huylu veya kötü huylu (kanser) olup olmadığını ve gelecekteki kanser riskinizi etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir sağlık uzmanı tarafından kontrol edilmelidir.

Meme kanseri nereden başlar?

Meme kanserleri memenin farklı bölgelerinden başlayabilir.

Çoğu meme kanseri sütü meme ucuna taşıyan kanallarda başlar (duktal kanserler).

Bazıları anne sütü yapan bezlerde başlar (lobüler kanserler).

Filloid tümör ve anjiyosarkom gibi daha az yaygın olan başka meme kanseri türleri de vardır.

Az sayıda kanser memedeki diğer dokularda başlar. Bu kanserlere sarkomlar ve lenfomalar denir ve gerçekten meme kanseri olarak düşünülmez.

Birçok meme kanseri türü memede kitleye neden olabilse de, hepsi bu şekilde bulgu vermez. Kanserleri daha erken bir aşamada, genellikle hissedilmeden ve semptomlar gelişmeden önce tespit edebilen tarama mamogramlarında da birçok meme kanseri bulunur.

Meme kanseri türleri

Birçok farklı meme kanseri türü vardır ve yaygın olanları arasında duktal karsinoma in situ (DCIS) ve invaziv karsinom bulunur. Filloid tümörler ve anjiyosarkom gibi diğer alt gruplar  daha az yaygındır.

Biyopsi yapıldıktan sonra meme kanseri hücreleri östrojen reseptörleri, progesteron reseptörleri ve HER2 adı verilen proteinler için test edilir. Tümör hücreleri, hangi derece olduğunu öğrenmek için laboratuvarda da yakından incelenir. Bulunan spesifik proteinler ve tümör derecesi, tedavi seçeneklerine karar verilmesine yardımcı olabilir.

Meme kanseri nasıl yayılır?

Meme kanseri, kanser hücreleri kan veya lenf sistemine girip vücudun diğer bölgelerine taşındığında yayılabilir.Lenf sistemi, vücutta bulunan ve lenf düğümlerini (bağışıklık sistemi hücrelerinin küçük fasulye şeklindeki elemanları) birbirine bağlayan bir lenf (veya lenfatik) damar ağıdır. Lenf damarlarının içindeki lenf adı verilen berrak sıvı, bağışıklık sistemi hücrelerinin yanı sıra doku yan ürünleri ve atık maddeler içerir. Lenf damarları, lenf sıvısını memeden uzağa taşır. Meme kanseri durumunda, kanser hücreleri bu lenf damarlarına girebilir ve lenf düğümlerinde büyümeye başlayabilir. Memenin lenf damarlarının çoğu aşağıdakilere boşalır:

Kol altındaki lenf düğümleri (aksiller düğümler)

Köprücük kemiği etrafındaki lenf düğümleri (supraklaviküler [ köprücük kemiğinin üstünde] ve infraklaviküler [köprücük kemiğinin altında] lenf düğümleri)

Göğüs kemiğine yakın göğüs içindeki lenf düğümleri (iç meme lenf düğümleri).

Kanser hücreleri lenf düğümlerinize yayılmışsa, hücrelerin lenf sisteminden geçerek vücudunuzun diğer bölgelerine yayılma (metastaz yapma) olasılığı daha yüksektir. Meme kanseri hücrelerine sahip lenf düğümleri ne kadar fazlaysa, kanserin diğer organlarda bulunma olasılığı o kadar yüksektir. Bu nedenle, bir veya daha fazla lenf düğümünde kanser bulunması genellikle tedavi planınızı etkiler. Genellikle kanserin yayılıp yayılmadığını anlamak için bir veya daha fazla lenf düğümünü çıkarmak için ameliyata ihtiyacınız olacaktır.

Yine de, lenf düğümlerinde kanser hücresi olan tüm kadınlar metastaz geliştirmez ve lenf düğümlerinde kanser hücresi olmayan bazı kadınlar daha sonra metastaz geliştirir.