Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Tiroid bezi, boyunun ön orta bölümünde yer alan bir endokrin bezidir. Tiroid radyolojisi ise tiroid bezi ve çevresinin ses dalgaları kullanılarak görüntülenmesi ve incelenmesini sağlayan yöntemdir. Tiroid radyolojisinde X ışını kullanılmamakta bu nedenle tiroid radyolojisinin vücuda hiçbir zararı bulunmamaktadır.

Tiroid Radyolojisi Neden Uygulanır?

Tiroid radyolojisi elle muayene ile tespit edilemeyen nodüllerin ve tiroid gibi nodül dışı hastalıkların ultrason ile incelenmesi işlemidir.Tiroid bezinde nodül çok sık görülen bir problemdir. Büyük bir çoğunluğu iyi huylu olan bu nodüllerin hepsinin elle muayene ile anlaşılması mümkün olmamaktadır. Fark edilemeyen nodüllerin yakalanması için tiroid radyolojisi gerekmektedir.  

Tiroid radyolojisine tiroid bezinde nodül olup olmadığını tespit etmek, varsa nodülün yapısını belirlemek, var olan nodüllerin büyüyüp büyümediği takip etmek ve tiroid gibi hastalıkların tanısında baş vurulmaktadır.

Tiroid Radyolojisi Nasıl Uygulanır?

Tiroid radyolojisi, işlemden önce hiçbir hazırlık gerektirmeyen basit bir incelemedir. İnceleme için sadece, hastanın boynunu açıkta bırakacak bir giysi tercih etmesi önerilmektedir. 

İşlem için hasta sırt üstü yatırılır, başının altına yastık yerleştirilir ve boynuna jel sürülür. İşlem sürecinde hastanın konuşmaması ve hareket etmemesi gerekmektedir. İşlem 20 sakika civarında sürmektedir.  İnceleme bittikten sonra hekim çekilen görüntüleri inceler ve eğer varsa bir önceki çekiminizin sonuçları ile karşılaştırır.