Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Meme Kanseri Erkekte Daha Riskli

Erkeklerde meme kanseri kadınlara göre çok daha nadir görülür, tüm meme kanserlerinin %1 ini oluşturur. Erkek meme kanserinde yüksek seviyede ve uzun sürede östrojen hormonuna maruz kalma(bazı sağlık sebeplerden ötürü) ve düşük androjen hormonu etkendir. Erkek meme kanserinde hastalığın seyri kadın meme kanseri ile aynıdır. Memede, koltuk altında şişlik ve sertlik, meme üzerindeki deride kızarıklık, meme başında içeri çekilme ve ağrıdır. Erkeklerde meme kanseri en sık 60 yaş civarında görülmektedir. Genellikle erkek meme kanseri kadın kanseri ile karşılaştırıldığında daha hızlı seyretmektedir. Bunun nedeni erkeklerde tanının daha geç ilerlemiş dönemlerde konmasıdır. Bu da hastalığın seyrini olumsuz etkilemektedir. Hastalığın tedavisi tamamıyla kadınlardaki tedavi ile aynıdır. Mastektomi (memenin alınması) cerrahi tedavi olarak uygulanmaktadır. Erkeklerde memede kozmetik kaygı olmadığından meme koruyucu cerrahiler tercih edilmemektedir. Cerrahi tedaviyi tamamlayıcı olarak hastalığın evresine bağlı radyoterapi(ışın tedavisi), kemoterapi ve hormonoterapi tedaviye eklenmektedir.

Kaynak: American Hospital Press Release