Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Tıpta çok büyük gelişmeler olmasına ve çok sayıda yeni görüntüleme yöntemi geliştirilmesine rağmen, akciğer grafisi, kemik, eklem ve omurgalara yönelik direk röntgen filimleri hala önemli tanı değeri taşımakta ve ilk görüntüleme yöntemi olarak, yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.