Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Röntgen ışınlarının bulunuşundan günümüze kadar, çeşitli vücut boşluklarına kontrast madde olarak isimlendirilen ilaçlar verilerek yapılna çok sayıda kontrastlı röntgen incelemesi geliştirilmiştir. Teknolojideki ve tıptaki gelişmelere paralel olarak bunların büyük bir kısmı önemini kaybetmiş ve kullanım oranları çok düşmüştür. Günümüzde en sık kullanılan kontrastlı röntgen incelemeleri:

1.Mide-Bağırsak Sistemi İçin En Sık Yapılan İncelemeler:

(endoskopik yöntemlerin yaygınlaşması ile bu incelemelerin bir kısmının kullanım oranları azalmaktadır)

Özefagus mide duodenum grafisi (ÖMD): Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının röntgen incelemesidir. Baryum ihitiva eden kontrast madde ağız yoluyla verilerek, skopik gözlem altında yapılır.

İnce bağırsak pasaj grafisi: Baryum ihitiva eden kontrast madde ağız yoluyla alınır. İnce bağırsaklar bu kontrast maddenin geçişi sırasında röntgen filimleri alınarak incelenir. İnceleme süresini ince bağırsakların hareketi belirler, ince bağırsak hareketlerinde yavaşlama olduğunda inceleme süresi 7 – 8 saati bulabilir.

Entereoclysis: Ağız veya burun yoluyla ince bağırsakların başlangıc kısmına bu iş için özel yapılmış enteroclysis tüpü yerleştirilir. Tüp aracılığı ile kontrast madde verilerek ince bağırsakları görüntüleyen özel bir röntgen inceleme yöntemidir. İnceleme süresi özel durumlarda 2.5 – 3 saati bulabilir.

Kolon grafisi: Baryumlu kontrast madde lavman yoluyla kalın bağırsaklara skopik gözlem altında verilir ve kalın bağırsakların röntgen filimleri alınır. Tanı değerinin düşük olması nedeniyle günümüzde çift kontrast kolon tetkiki bu işlemin yerini almıştır.

Çift kontrast kolon tetkikinde: Baryum kontrast madde ve hava karışımı lavman şeklinde, skopik gözlem altında verilir. Kalın bağırsakların röntgen filimleri alınır.

2.Böbrek ve Mesane İncelemeleri:

İntravenöz pyelografi (İVP): İyotlu kontrast madde ihtiva eden ilaçlar damar yolu ile verilir, belli aralıklarla (genellikle 5, 10, 15 dk gibi) böbreklerin röntgen filimleri alınır. Bu inceleme ile hem böbrek idrar yollarının anatomisi, görüntüleri hem de böbreklerin çalışması hakkında bilgi sağlanır. Böbreklerin çalışmasında bir gecikme olduğunda inceleme süresi uzar (inceleme normalde 30 – 45 dk arasında sürer).

Sistografi: İyotlu kontrast madde mesaneye yarleştirilen bir sonda aracılığı ile verilir. Mesanenin röntgen filimleri alınır.

Voiding sistoürethrografi: Mesaneye yerleştirilne sonda aracılığı ile mesane iyotlu kontrast madde ile doldurulur ve önce sistografi incelemesi yapılır. Sistografi incelemesinden sonra, idrar yaparken idrar yollarının, skopik gözlem altında filimleri alınır.