Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

İğne aspirasyon biyopsisi (İAB), ya da diğer adı ile İnce iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS), İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve İnce iğne aspirasyonu boyundaki yumrular gibi çeşitli tıbbi durumların teşhisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu teknikte mikroskop altında incelenecek hücreleri almak için kitle ya da yumruya ince bir iğne batırılır. İnce iğne aspirasyon (emme) biyopsisi oldukça güvenli küçük bir cerrahi yöntemdir ve pek çok durumda büyük cerrahi müdaheleri gerektiren açık biyopsilerin yapılmasına gerek bırakmaz. İğne aspirasyon biyopsisi açık biyopsiye göre daha güvenli ve hasarsız olmasına karşın bazı durumlarda iğne aspirasyon biyopsisi yüzünden ortaya çıkan komplikasyonların tedavisi için ameliyat gerekebilir.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, son dönemde özellikle tiroid nodüllerinin tedavisinin planlanmasında anahtar role sahip tanı yöntemlerinden birisidir. Kolay uygulanabilir ve ucuz olmasına karşılık değrelendirilmesinde deneyimli bir sitopatoloğa gerek duyulmaktadır. Aksi durumlarda, yalancı pozitif ve negatif sonuçlar vererek tedaviyi yanlış yönlendirebilmektedir.