Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Ses dalgaları kullanarak tiroid bezi ve komşu yapıları görüntüleyen inceleme yöntemidir. X ışını kullanımı olmadığı için vücuda hiçbir zararı yoktur.

Tiroid bezi, vücudun metabolizmasını düzenleyen tiroid hormonu salgılar. Tiroid bezinde nodül olarak adlandırdığımız küçük yumrular çok sık görülür (yaklaşık %40). Bu nodüllerin sadece ’u el muayenesi ile saptanabilir. Ultrason, ele gelmeyen nodüllerin yakalanmasında çok duyarlı bir yöntemdir. Nodüllerin büyük çoğunluğu tamamen iyi huyludur.

Tiroid Ultrasonunun Amacı Nedir?

  • Tiroid bezinde nodül olup olmadığını saptamak
  • Varsa, nodüllerin analizini yaparak tamamen iyi huylu bir nodül yada biyopsi gerektiren kuşkulu bir nodül olup olmadığını belirlemek
  • Daha önce tespit edilmiş nodüllerin büyüyüp büyümediğini kontrol etmek
  • Kuşkulu nodüllerde ince iğne biyopsilerine rehberlik etmek. Doğru bir tanı için tiroiddeki nodüllerin iğne biyopsisi mutlaka ultrason rehberliğinde yapılmalıdır.
  • Tiroidit gibi nodül dışı hastalıkların tanısında yardımcı olmak.

İşlem öncesi Hazırlıklar:

Tiroid ultrason incelemesi ön hazırlık gerektirmez. Boyunu açıkta bırakan, yakasız ve rahat giysiler tercih etmeniz önerilir.

İnceleme Nasıl Gerçekleştirilir?

Sırt üstü yattıktan sonra, boynunuzun altına küçük bir yastık yerleştirilir. Cilde jel sürülerek tarama işlemi gerçekleştirilir. İnceleme ortalama 20 dakika sürer. İnceleme sırasında mümkün olduğunca boynunuzu hareket ettirmemeniz ve doktorunuzun belirttiği zamanlarda konuşmamanız gerekir. Çünkü tiroid bezi konuşma sırasında hareket eden bir organdır. Tiroid ultrason İncelemesi tamamen zararsız bir yöntemdir.

Tiroid Ultrasonu Sonrasındaki İşlemler:

İncelemenizi gerçekleştiren doktor görüntülerinizi değerlendirir , varsa önceki incelemeler ile karşılaştırır. Sonuçları sizinle sözlü olarak paylaşır ve sizi gönderen klinisyene ayrıntılı bir rapor hazırlar. Ultrason görüntüleriniz ve raporunuz size bir dosya halinde teslim edilir. Kuşkulu nodül varlığında ultrason rehberliğinde ince iğne biyopsisi önerilir. Gönderen klinisyenin de onaylaması halinde, biyopsi için başka bir tarihe randevu verilir.

Tiroid ultrasonu, tiroid bezinin fonksiyonu hakkında bilgi vermez. Yani, tiroid bezinin az yada çok çalışıp çalışmadığını ultrason ile belirleyemeyiz. Bu amaçla kan testleri yada tiroid sintigrafisi yapılır. Öte yandan, tiroid sintigrafisi de bir nodülün iyi yada kötü huylu olduğunu belirleyemez. Bu konuda ana yöntem ultrason ve gerekirse ultrason rehberliğinde iğne biyopsisidir.

Tiroid İğne biyopsisi hangi durumlarda ve nasıl yapılır?

Tiroid ince iğne biyopsisi ultrasonografi eşliğinde uygulanması gerekmektedir. Nodül içerisinden doğru yerden parça alınabilmesi için görüntüleme rehberliğinde biyopsi yapılması önemlidir. Çok küçük nodüllerde biyopsi işlemini gerçekleştirirken lokalize etmek amacı ile ultrasonografi eşliği mutlaka sağlanmalıdır. İnce iğne biyopsisi genellikle tiroid nodüllerinde uygulanmaktadır. İki farklı durumda uygulanan tiroid ince biyopsisi; saptanan nodül kanser riski taşıyor ise ve saptanan nodüller 1.5 santimetreden büyükse ve içerikleri sert ise mutlaka tiroid ince iğne biyopsisi yapmak gerekmektedir.

Tiroid nodülü nedir ve ne sıklıkla görülür?

Tiroid dokusu içerisinde oluşan ve normal tiroid dokusundan daha farklı olan çok küçük yumrulara tiroid nodülü adı verilmektedir. Tiroid nodülleri çok sık görülmektedir. Ancak her nodül kötü huylu olmamaktadır.

Tiroid ultrasonu hangi durumlarda gereklidir?

Tiroid ultrasonu günümüzde tiroid incelemesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. İki amaç için uygulanan tiroid ultrasonu; tiroid dokusunda genel olarak bir büyüme olup olmadığı ve tiroidin iç yapısının değerlendirilmesinde uygulanmakla birlikte tiroid nodüllerinin boyutları, sayısı ve iç yapılarının değerlendirilmesinde gerekli bir uygulamadır.

Tiroid nodüllerine yaklaşım nasıl olmalıdır?

Tiroid ultrasonu ile saptanan nodüller genellikle sayı, yapı ve boyutlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Nodüller birden fazla ise ve 1.5 santimetreden küçükse sadece takibe alınması yeterlidir. Ancak nodüllerin boyutu büyük ise ultrason eşliğinde ince iğne biyopisisi yapılmaktadır.