Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Meme başı akıntısının sebebinin araştırılmasında mamografi tek başına sonuca götüren bir yöntem olmamaktadır. Kontrast maddenin duktus içine verilmesinin üç avantajı mevcuttur:

Hangi yöne dallanma gösterirse göstersin, tüm duktus segmentinin değerlendirilebilmesi.

İğne biyopsisi veya iğne lokalizasyonu sonrasında eksizyonel biyopsi ile çıkarılabilecek fokal patolojilerin belirlenerek tüm duktus segmentinin diseksiyonundan kaçınma imkanı.

Gereken durumlarda duktus içine boyar madde verilerek diseksiyon sırasında cerrahın patoloji mevcut olan duktusu daha rahat görebilmesini sağlamak.

Kesin olarak galaktografi indikasyonu sayılabilecek tek durum, spontan, unilateral ve tek orifisten kaynaklanan akıntıdır. Akıntının bilateral olması, birden çok orifisten kaynaklanması veya sıkmakla ortaya çıkması halinde galaktografik inceleme rutin olarak yapılmaz [23].

İnceleme poliklinik şartlarında anestetik madde gerektirmeden genellikle 30 dakika içinde yapılabilir. Hasta toleransı genelde iyi olsa da bazen hastalar oturur pozisyonda iken senkop meydana gelebilir.

"Galaktografinin uygulanabilmesi için inceleme esnasında duktustan spontan veya manipülasyonla akıntı gelmesi sağlanmalıdır. Biz galaktografide künt uçlu 16 gauge (G) kalınıkta, ucu meme başına yapıştırılmaya imkan veren dik açıya sahip özel galaktografi iğneleri kullanmaktayız. Ancak inceleme için sialografi iğneleri, 18G kılavuz tel üzerinden geçirilen 22 G Abbocath kateter sistemi gibi değişik sistemler kullanılmıştır [4,24,25]. Bir monofilament telin üzerinden 0.7 mm’lik kateter geçirilerek gerçekleştirilen duktal girişin de başarılı ve basit bir yöntem olduğu bildirilmiştir [26]. İnceleme için intravenöz olarak da verilen standart iyotlu kontrast madde 2-3 mm’lik enjektörlere çekilir, bunları iğneye bağlayan kısa kateterden iğne yolu ile duktus içine verilir. Duktusta dolum defekti olarak görülebileceğinden kontrast madde enjeksiyonu sırasında hava vermemeye özen gösterilmelidir.