Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Meme Kanseri HER2 Durumu

Bazı kadınlarda, HER2 olarak bilinen bir proteinin daha yüksek seviyelerine sahip meme tümörleri vardır - bunlara HER2-pozitif meme kanserleri denir . Doktorunuza HER2 durumunuzu ve bunun sizin için ne anlama geldiğini sorun.

HER2 nedir ve ne anlama gelir?

HER2, tüm meme hücrelerinin dışında bulunan büyümeyi teşvik eden bir proteindir. Normalden daha yüksek HER2 seviyelerine sahip meme kanseri hücrelerine HER2-pozitif denir . Bu kanserler, diğer meme kanserlerinden daha hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedir, ancaHER2 proteinini hedef alan ilaçlarla tedaviye yanıt verme olasılıkları çok daha yüksektir .

HER2 için meme tümörleri nasıl test edilir?

Yeni invaziv meme kanseri teşhisi konan kadınlar HER2 için test edilmelidir. 

Kanserin bir biyopsi veya cerrahi örneği genellikle ya immünohistokimyasal boyalar (IHC) ya da Floresan in situ hibridizasyon (FISH) ile test edilir.

Test sonuçları ne anlama geliyor?

HER2 testinin sonuçları, size ve kanser bakım ekibinize en iyi tedavi kararlarını vermenizde rehberlik edecektir.

Bir testin diğerinden daha doğru olup olmadığı net değildir, ancak FISH daha pahalıdır ve sonuçların alınması daha uzun sürer. Genellikle önce IHC testi yapılır.

  • IHC sonucu 0 veya 1+ ise, kanser HER2-negatif olarak kabul edilir . Bu kanserler, HER2'yi hedefleyen ilaçlarla tedaviye yanıt vermez.
  • IHC sonucu 3+ ise kanser HER2 pozitiftir . Bu kanserler genellikle HER2'yi hedefleyen ilaçlarla tedavi edilir.
  • IHC sonucu 2+ ise, tümörün HER2 durumu net değildir ve "belirsiz" olarak adlandırılır. Bu, sonucu netleştirmek için HER2 durumunun FISH ile test edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Üçlü negatif meme tümörleri çok fazla HER2 içermez ve ayrıca östrojen veya progesteron reseptörlerine sahip değildir. HER2-, ER- ve PR-negatiftirler. Hormon tedavisi ve HER2'yi hedefleyen ilaçlar bu kanserlerin tedavisinde yardımcı olmaz. 

Üçlü pozitif meme tümörleri HER2-, ER- ve PR-pozitiftir. Bu kanserler, hormon ilaçlarının yanı sıra HER2'yi hedefleyen ilaçlarla tedavi edilir.

Referanslar

Henry NL, Shah PD, Haider I, Freer PE, Jagsi R, Sabel MS. Chapter 88: Cancer of the Breast. In: Niederhuber JE, Armitage JO, Doroshow JH, Kastan MB, Tepper JE, eds. Abeloff’s Clinical Oncology. 6th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier; 2020.

Jagsi R, King TA, Lehman C, Morrow M, Harris JR, Burstein HJ. Chapter 79: Malignant Tumors of the Breast. In: DeVita VT, Lawrence TS, Lawrence TS, Rosenberg SA, eds. DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles and Practice of Oncology. 11th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2019.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer. Version 2.2019. Accessed at https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf on July 31, 2019.

Yamauchi H and Hayes DF. HER2 and predicting response to therapy in breast cancer. UpToDate website. https://www.uptodate.com/contents/her2-and-predicting-response-to-therapy-in-breast-cancer. Last updated Sept 05, 2018. Accessed July 31, 2019.

Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, Harvey BE, Mangu PB, Bartlett JMS et al. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Clinical Practice Guideline Focused Update. J Clin Oncol. 2018;36(20):2105-2122.