Klinik deneyimimizi yüksek teknoloji ile birleştiriyoruz...

Patoloji Raporunuzu Anlamak: Benign Meme Durumları

Memenizden biyopsi yapıldığında, alınan örnekler, patolog olarak adlandırılan uzun yıllar eğitim almış uzman bir doktor tarafından mikroskop altında incelenir . Patolog, alınan her numune için teşhis koyan bir raporu doktorunuza gönderir. Bu rapordaki bilgiler, tedavi ve takibinizi yönetmenize yardımcı olmak için kullanılacaktır. Aşağıdaki sorular ve cevaplar, iğne biyopsisi veya eksizyon biyopsisi gibi bir meme biyopsisinin patoloji raporunda bulabileceğiniz tıbbi dili anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır .

Bir iğne biyopsisinde, anormal bir alanın örneğini çıkarmak için içi boş bir iğne kullanılır. Bir eksizyon biyopsisi, genellikle çevreleyen normal dokuların bir kısmı ile birlikte tüm anormal alanı çıkarır. Bir eksizyon biyopsisi, lumpektomi adı verilen bir tür meme koruyucu cerrahiye çok benzer .

Raporumda aşağıdaki terimlerden herhangi birinin kullanılması ne anlama gelir: adenosis, sklerozan adenozis, apokrin metaplazi, kistler, kolumnar hücre değişikliği, kolumnar hücre hiperplazisi, kollajenöz sferüloz, kanal ektazisi, kolumnar değişiklik, papillomatoz veya fibrokistik değişiklikler?

Bunların hepsi, patoloğun mikroskop altında görebileceği iyi huylu (kanserli olmayan) değişiklikleri tanımlayan terimlerdir. Tedavi edilmeleri gerekmez. Kanserle birlikte bulunduğunda endişe etmezler. 

Raporumda yağ nekrozu yazıyorsa bu ne anlama gelir?

Yağ nekrozu, kanser riski ile bağlantılı olmayan iyi huylu bir durumdur. En sık memede travma (yaralanma) nedeniyle oluşur, ancak herhangi bir travma öyküsü olmadan da görülebilir.

Raporumda olağan duktal hiperplazi (UDH) yazıyorsa bu ne anlama gelir?

UDH, gelecekte meme kanserine yakalanmada hafif bir artışla bağlantılı iyi huylu bir bulgudur. Tamamen çıkarılması veya başka bir şekilde tedavi edilmesi gerekmez.

Ya raporumda radyal skar veya kompleks sklerozan lezyon yazıyorsa?

Bu bulgular iyi huyludur (kanserli değildir). Bu bulgular bir eksizyon biyopsisinde görülürse, başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak iğne biyopsisinde bulunurlarsa, bu o kadar basit değildir. Lezyon küçükse, iğne biyopsisi ile tamamen çıkarılmışsa veya mamogramda görülenle ilgisi yoksa, daha fazla tedaviye gerek olmayabilir. Bununla birlikte, daha büyük veya iğne biyopsisi ile tamamen çıkarılmayan lezyonlar için, bazen tedavi edilmesi gerekebilecek daha ciddi bir şeyin yakınında bulunduğundan, o bölgeden daha fazla dokunun çıkarılması gerekebilir. Bu durumda sizin tedavinizin en iyisinin ne olduğu konusunda doktorunuzla konuşmalısınız.

Raporumda papilloma yazıyorsa ne anlama gelir?

Papilloma, iyi huylu (kanserli olmayan) bir büyüme türüdür. Eksizyon biyopsisinde papillom bulunursa, genellikle daha fazla tedaviye gerek yoktur. İğne biyopsisinde papilloma teşhisi konduğunda, o kadar basit değildir. Papilloma küçükse ve mamogramda görülenler papilloma benziyorsa (ve daha ciddi bir şey değilse), daha fazla tedaviye gerek olmayabilir. Bununla birlikte, genellikle doktor, yakınlarda daha ciddi bir şey olmadığından emin olmak için bölgede daha fazla doku çıkarılmasını önerebilir. Sizin durumunuzda en iyisinin ne olduğu konusunda doktorunuzla konuşmalısınız.

Raporumda düz epitelyal atipi yazıyorsa bu ne anlama gelir?

Düz epitelyal atipi kanser değildir. Ancak bazen daha ciddi bir şeyin yakınında bulunur. Bir eksizyon biyopsisinde düz epitelyal atipi bulunursa, çoğu zaman başka bir eyleme gerek yoktur. Ancak iğne biyopsisinde düz epitelyal atipi görülürse, doktorunuz biyopsi bölgesinin etrafındaki dokunun bir kısmının çıkarılmasını (cerrahi eksizyon) önerebilir. Yine de düz epitelyal atipiyi tedavi etmenin en iyi yolu net değildir. Biyopsiniz düz epitelyal atipi gösteriyorsa, yapılacak en iyi şey doktorunuzla bu konuyu konuşmaktır.

Ya raporumda fibroadenom, fibroepitelyal lezyon veya filloid tümör yazıyorsa?

Fibroadenom memede en sık görülen iyi huylu (kanserli olmayan) tümördür. İğne biyopsisinde teşhis konulursa ve mamogramda görülen fibroadenoma benziyorsa (ve daha ciddi bir şey değilse), çıkarılması gerekmez ve daha fazla tedavi olmadan izlenebilir. Tümör büyüyorsa veya memenin görünümüyle ilgili sorunlara neden oluyorsa çıkarılabilir.

Bir fillodes tümör meme stroma (bağ dokusu) hücrelerden gelişir çok nadir göğüs tümörüdür. Bu tümörler için diğer isimler, filloides tümörü ve sistosarkom filloidleri içerir . Bu tümörler genellikle iyi huyludur, ancak tamamen çıkarılmazsa geri gelebilir ve memenin anormal görünmesine neden olabilirler. Nadir durumlarda malign olabilirler (bir kanser). Malign filloid tümörler memenin ötesine yayılabilir, ancak bu, daha yaygın meme kanseri türlerinden daha az sıklıkta olur. Bir fillodes tümörü iğne biyopsisinde teşhis edilirse, çoğunlukla tamamen çıkarılarak tedavi edilir (genellikle bir tür meme koruyucu cerrahi ile ).

Bazı durumlarda, bir iğne biyopsisine bakan bir patoloğun, büyümenin (tümör) bir fibroadenom (yaygın bir iyi huylu tümör) veya bir filloid tümörü olup olmadığını kesin olarak söylemesi zor olabilir. Bu durumda patolog buna hücresel fibroepitelyal lezyon veya benign fibroepitelyal neoplazm diyebilir . Bir fillodes tümörü olabileceğinden, tümör çoğunlukla tamamen çıkarılarak tedavi edilir (çoğunlukla lumpektomi gibi bir tür meme koruyucu cerrahi ile).

Raporumda mikrokalsifikasyonlardan veya kalsifikasyonlardan bahsediliyorsa bu ne anlama gelir?

Mikrokalsifikasyonlar veya kalsifikasyonlar, hem kanserli olmayan hem de kanserli meme lezyonlarında bulunabilen kalsiyum birikintileridir. Hem mamogramlarda hem de mikroskop altında görülebilirler. Kanser içeren alanlarda belirli kalsifikasyon türleri bulunur. Bunlar bir mamogramda görülürse, o bölgeden biyopsi yapılması gerekebilir. Daha sonra biyopsi yapıldığında patolog, kalsifikasyon içerdiğinden emin olmak için çıkarılan dokuya bakar. Kalsifikasyonlar varsa, doktor biyopsinin doğru alanı (mamogramda görülen kireçli anormal alan) örneklediğini bilir.

Biyopsi raporumda yüksek moleküler ağırlıklı sitokeratin (HMWCK), CK903, CK5/6, p63, kasa spesifik aktin, düz kas miyozin ağır zinciri veya calponin gibi özel testlerden bahsediliyorsa bu ne anlama gelir?

Bunlar, patoloğun bazen çeşitli meme lezyonlarının doğru teşhisine yardımcı olmak için kullandığı özel testlerdir. Tüm hastaların bu özel testlere ihtiyacı yoktur. Raporunuzun bu testlerden söz edip etmediğini, teşhisinizin doğruluğu üzerinde hiçbir etkisi yoktur.